Członkowie klasy COleResizeBar

Budowa

COleResizeBar Obiekt COleResizeBar.
Tworzenie Tworzy i inicjuje okien podrzędnych systemu Windows i kojarzy ją do obiektu COleResizeBar.

Omówie&nie COleResizeBar |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index