COleResizeBar::COleResizeBar

COleResizeBar ( );

Uwagi

Tworzy obiekt COleResizeBar . Wywołanie Utwórz , aby utworzyć obiekt paska zmiany rozmiaru.

Omówie&nie COleResizeBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleResizeBar::Create

Index