Członkowie klasy COlePropertyPage

Budowa

COlePropertyPage Obiekt COlePropertyPage.

Operacje

GetObjectArray Zwraca tablicę obiektów edytowany przez strony właściwości.
SetModifiedFlag Ustawia flagę wskazującą, czy użytkownik zmodyfikował strony właściwości.
IsModified Wskazuje, czy użytkownik zmodyfikował strony właściwości.
GetPageSite Zwraca wskaźnik do strony właściwości interfejsu IPropertyPageSite.
SetDialogResource Ustawia stronę właściwości okna dialogowego zasobu.
SetPageName Ustawia nazwę strony właściwości (podpis).
SetHelpInfo Ustawia tekst krótkie pomocy stronie właściwości, nazwę swojego pliku pomocy, a jego kontekstem pomocy.
GetControlStatus Wskazuje, czy użytkownik zmodyfikował wartości w formancie.
SetControlStatus Ustawia flagę wskazującą, czy użytkownik zmodyfikował wartości w formancie.
IgnoreApply Określa, które formanty nie umożliwiają przycisk Zastosuj.

Overridables

OnEditProperty Wywołany przez ramy, kiedy użytkownik edytuje właściwości.
OnHelp Wywoływany przez ramy, gdy użytkownik wywołuje pomoc.
OnInitDialog Wywoływany przez ramy podczas inicjowania strony właściwości.
OnObjectsChanged O nazwie ramy, gdy wybrano inny formant OLE z nowych właściwości,.
OnSetPageSite Wywołany przez ramy, kiedy klatki właściwości zawiera strony witryny.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index