COlePropertyPage::SetPageName

nieważne SetPageName ( LPCTSTR lpszPageName );

Parametry

lpszPageName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę strony właściwości.

Uwagi

Ta funkcja służy do ustaw nazwę strony właściwości, które klatki właściwości zazwyczaj będą wyświetlane na karcie strony.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index