COlePropertyPage::SetHelpInfo

nieważneSetHelpInfo (LPCTSTRlpszDocString,LPCTSTRlpszHelpFile=dwHelpContext=DWORDNULL,0);

Parametry

lpszDocString

Ciąg zawierający krótkie informacje wyświetlane w pasku stanu lub innej lokalizacji.

lpszHelpFile

nbsp;&Nazwę pliku pomocy strony właściwości.

dwHelpContext

Pomóc w kontekście strony właściwości.

Uwagi

Ta funkcja służy do określ "podpowiedzi" informacji, pliku pomocy i kontekstu pomocy strony właściwości.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertyPage::OnHelp

Index