COlePropertyPage::SetDialogResource

nieważne SetDialogResource ( HGLOBAL hDialog );

Parametry

hDialog

Dojście do strony właściwości okna dialogowego zasobu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić stronę właściwości okna dialogowego zasobu.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index