COlePropertyPage::OnSetPageSite

wirtualne nieważne OnSetPageSite ( );

Uwagi

Ramach wymaga tej funkcji, gdy klatki właściwości zawiera strona właściwości strony witryny. Domyślna implementacja ładuje stronę podpis i próbuje określić rozmiar strony z zasobu okna dialogowego. Zastąpić tę funkcję, jeśli strona właściwości wymaga dalszych działań; Twój zastępowanie powinna wywołać realizację klasa bazowa.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertyPage::GetPageSite

Index