COlePropertyPage::OnObjectsChanged

wirtualnej OnObjectsChanged void ( );

Uwagi

Podczas przeglądania właściwości formantu OLE w środowisku autora, okno dialogowe niemodalny jest używany do wyświetlania stron właściwości. Jeśli zaznaczony inny formant inny zestaw stron właściwości musi być wyświetlona dla nowego zestawu właściwości. Ramach wywołuje tę funkcję do powiadomienia strony właściwości zmiany.

Zastąpić tę funkcję na otrzymywanie powiadomień o tej akcji i wykonywać wszelkie specjalne działania.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index