COlePropertyPage::OnInitDialog

wirtualne BOOL OnInitDialog ( );

Wartość zwracany

Domyślna implementacja zwraca wartość FALSE.

Uwagi

Ramach wywołuje tę funkcję podczas inicjowania okno dialogowe właściwości strony. Zastąpić go, jeśli żadnych specjalnych działań jest wymagane, gdy okno jest inicjowany. Domyślna implementacja wywołuje CDialog::OnInitDialog i zwraca wartość FALSE.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::OnInitDialog

Index