COlePropertyPage::OnHelp

wirtualne BOOL OnHelp ( LPCTSTR lpszHelpDir );

Wartość zwracany

Domyślna implementacja zwraca wartość FALSE.

Parametry

lpszHelpDir

Katalog zawierający plik pomocy strony właściwości.

Uwagi

Ramach wymaga tej funkcji, gdy użytkownik zażąda pomocy online. Zastąpić go, jeśli strona właściwości muszą wykonywać żadnych specjalnych działań, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do pomocy. Domyślna implementacja does i zwraca wartość FALSE, która nakazuje ram w celu wywołania WinHelp.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index