COlePropertyPage::OnEditProperty

wirtualne BOOL OnEditProperty ( DISPID dispid );

Wartość zwracany

Domyślna implementacja zwraca wartość FALSE. Przesłonięcia tej funkcji powinien powinien wrócić do Prawda.

Parametry

dispid

Wysyłki identyfikator właściwości edytowany.

Uwagi

Ramach wywołuje tę funkcję przy określonej właściwości ma być edytowane. Można zastąpić, aby ustawić fokus na odpowiednim formancie na stronie. Domyślna implementacja does i zwraca wartość FALSE.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index