COlePropertyPage::IsModified

BOOL IsModified ( );

Wartość zwracany

Prawda , jeśli zmodyfikowano strony właściwości.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu ustalenia, czy użytkownik zmienił wartości na stronie właściwości.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertyPage::SetModifiedFlag

Index