COlePropertyPage::IgnoreApply

nieważne IgnoreApply ( UINT nID );

Parametry

nID

Identyfikator formantu będzie pomijany.

Uwagi

Przycisk Zastosuj stronę właściwości jest włączone tylko wtedy, gdy zostały zmienione wartości formantów stron właściwości. Ta funkcja służy do określania formanty, które nie powodują przycisk Zastosuj, aby zostać włączone, gdy ich wartości zmieniają.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertyPage::GetControlStatus

Index