COlePropertyPage::GetObjectArray

LPDISPATCH Znacznie * GetObjectArray ( ULONG FAR * pnObjects );

Wartość zwracany

Wskaźnik do tablicy wskaźników IDispatch , które są używane do dostępu do właściwości każdego formantu na stronie właściwości. Obiekt wywołujący nie musi zwolnić tych wskaźników interfejsów.

Parametry

pnObjects

Wskaźnik niepodpisane długa, który będzie odbierał liczba obiektów edytowany przez stronę.

Uwagi

Każdy obiekt na stronie właściwości utrzymuje tablicy wskaźników do interfejsu IDispatch obiekty są redagowane przez strony. Ta funkcja powoduje ustawienie argumentu pnObjects liczba elementów tablicy i zwraca wskaźnik do pierwszego elementu tablicy.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index