COlePropertyPage::COlePropertyPage

COlePropertyPage ( UINT idDlg, UINT idCaption );

Parametry

idDlg

Identyfikator zasobu szablonu okno dialogowe.

idCaption

Identyfikator zasobu podpisu strony właściwości.

Uwagi

Po podklasę klasy COlePropertyPage, podklasa użytkownika konstruktora należy użyć konstruktora COlePropertyPage do identyfikacji zasobu okno dialogowe szablonu na której opiera się strony właściwości i zasobów ciąg zawierający jego podpis.

Omówie&nie COlePropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index