Członkowie klasy COlePropertiesDialog

Budowa

COlePropertiesDialog Obiekt COlePropertiesDialog.

Członkowie danych

m_gp Struktura służąca do zainicjowania "Ogólne" strony obiektu COlePropertiesDialog.
m_lp Struktura służąca do zainicjowania stronie "Link" obiektu COlePropertiesDialog.
m_op Struktura służąca do zai&nicjowania thenbsp; Obiekt COlePropertiesDialog.
m_psh Struktura można dodać dodatkowe właściwości niestandardowych stron.
m_vp Struktura służąca do dostosowania strony "Widok" obiektu COlePropertiesDialog.

Operacje

DoModal Wyświetla okno dialogowe i pozwala na dokonanie wyboru.

Overridables

OnApplyScale Wywoływany przez ramy podczas skalowania element dokumentu została zmieniona.

Omówie&nie COlePropertiesDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index