COlePropertiesDialog::m_vp

Uwagi

Struktura typu OLEUIVIEWPROPS, używane do inicjowania strony widoku okna dialogowego właściwości OLE obiektu. Ta strona umożliwia użytkownikowi przełączanie między "zawartość" i "ikoniczna" widoki obiekt oraz zmienić jego skalowanie w kontenerze. Pozwala również użytkownikowi dostęp do okna dialogowego Zmienianie ikony, gdy obiekt jest są wyświetlane jako ikony.

Aby uzyskać więcej informacji o strukturze OLEUIVIEWPROPS zapoznaj się z dokumentacją OLE.

Omówie&nie COlePropertiesDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index