COlePropertiesDialog::m_op

Uwagi

Struktura typu OLEUIOBJECTPROPS, używane do inicjowania wspólne okno dialogowe OLE, właściwości obiektu. Ta struktura zawiera składniki używane do inicjowania strony Ogólne, łącza i widoku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat OLEUIOBJECTPROPS i OLEUILINKPROPS struktur w dokumentacji OLE.

Omówie&nie COlePropertiesDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index