COlePropertiesDialog::m_lp

Uwagi

Struktura typu OLEUILINKPROPS, używane do inicjowania stronie łącza okna dialogowego właściwości OLE obiektu. Ta strona zawiera lokalizację połączonego elementu i zezwala użytkownikowi na aktualizowanie lub przerwać łącze do elementu.

Aby uzyskać więcej informacji o strukturze OLEUILINKPROPS zapoznaj się z dokumentacją OLE.

Omówie&nie COlePropertiesDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index