COlePropertiesDialog::m_gp

Uwagi

Struktura typu OLEUIGNRLPROPS, używane do inicjowania stronę Ogólne okna dialogowego właściwości OLE obiektu. Ta strona zawiera typ i rozmiar osadzania i umożliwia użytkownikowi dostęp do okna dialogowego Konwertuj. Na tej stronie również pokazuje docelowym łącza, jeśli obiekt jest łączem.

Aby uzyskać więcej informacji o strukturze OLEUIGNRLPROPS zapoznaj się z dokumentacją OLE.

Omówie&nie COlePropertiesDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index