COlePropertiesDialog::DoModal

int wirtualnych (DoModal);

Wartość zwracany

IDOK lub IDCANCEL w przypadku powodzenia; przeciwnym razie 0. IDOK i IDCANCEL są stałymi, które wskazują, czy użytkownik zaznaczony przycisk OK i Anuluj.

Jeśli zwracany jest IDCANCEL , można wywołać Windows funkcji CommDlgExtendedError w celu określenia, czy wystąpił błąd.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby wyświetlić okno dialogowe OLE, właściwości obiektu wspólnego systemu Windows i umożliwia użytkownikowi przeglądać lub zmieniać różne właściwości elementu dokumentu.

Omówie&nie COlePropertiesDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertiesDialog::OnApplyScale, COlePropertiesDialog::m_psh

Index