COlePropertiesDialog::COlePropertiesDialog

COlePropertiesDialog (COleClientItem * pItem, UINT nScaleMin = 10, UINT nScaleMax = 500, CWnd * pParentWnd = NULL);

Parametry

pItem

Wskaźnik do elementu dokument, którego właściwości są dostępu.

nScaleMin

Minimalny procent dla obrazu element dokumentu skalowania.

nScaleMax

Maksymalny procent dla obrazu element dokumentu skalowania.

pParentWnd

Wskaźnik, aby oknie dialogowym nadrzędnej lub właściciela.

Uwagi

Tworzy obiekt COlePropertiesDialog . Wynikają wspólnej klasy okna dialogowego właściwości OLE obiektu z COlePropertiesDialog w celu wprowadzenia w życie skalowanie dla elementów dokumentu. Wszystkie okna dialogowe realizowane przez wystąpienie tej klasy nie obsługują skalowanie element dokumentu.

Domyślnie wspólne okno dialogowe właściwości OLE obiekt ma trzy domyślne strony:

Dodanie stron poza te, które są świadczone przez domyślny, zmodyfikować zmienną Państwa m_psh przed zakończeniem konstruktora Twojej COlePropertiesDialog-klasy. Jest implementacja Zaawansowany konstruktor COlePropertiesDialog.

Omówie&nie COlePropertiesDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePropertiesDialog::OnApplyScale

Index