Członkowie klasy COlePasteSpecialDialog

Członkowie danych

m_ps Struktura typu OLEUIPASTESPECIAL , który steruje funkcji okna dialogowego.

Budowa

COlePasteSpecialDialog Obiekt COlePasteSpecialDialog.

Operacje i atrybuty

DoModal Wyświetla okno dialogowe OLE Wklej specjalnie.
AddFormat Formaty niestandardowe są dodawane do listy formatów, które można wkleić aplikacji.
AddStandardFormats Dodaje CF_BITMAP, CF_DIB, CF_METAFILEPICTi opcjonalnie CF_LINKSOURCE listę formatów aplikacji można wkleić.
CreateItem Tworzy element w dokumencie kontenera w określonym formacie.
GetSelectionType Pobiera typ zaznaczenia wybrane.
GetDrawAspect Informuje, czy należy narysować element jako ikony lub nie.
GetIconicMetafile Gets a handle to metapliku skojarzone z formularzem ikoniczna tego elementu.
GetPasteIndex Pobiera indeks opcje wklejania dostępne, który został wybrany przez użytkownika.

Omówie&nie COlePasteSpecialDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index