COlePasteSpecialDialog::m_ps

Uwagi

Struktura typu OLEUIPASTESPECIAL używane w celu sterowania zachowaniem okno dialogowe Wklej specjalnie. Członkowie tej struktury mogą być modyfikowane, bezpośrednio lub za pośrednictwem funkcje składowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIPASTESPECIAL strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówie&nie COlePasteSpecialDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePasteSpecialDialog::COlePasteSpecialDialog, COlePasteSpecialDialog::DoModal

Index