COlePasteSpecialDialog::GetSelectionType

UINT GetSelectionType ( ) Stała;

Wartość zwracany

Zwraca wartość typu wybór dokonany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w celu określenia typu wybór dokonany przez użytkownika.

Wartość zwracany typ są określane przez typ wyliczeniowy Zaznaczenie , zgłoszonych w klasie COlePasteSpecialDialog.

wylicz zaznaczenia
{
 nbsp; pasteLink,
   paste&Normal,
   pasteOther,
   pasteStatic
}

Krótki desccriptions tych wartości wykonaj:

Omówie&nie COlePasteSpecialDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePasteSpecialDialog::DoModal

Index