COlePasteSpecialDialog::GetPasteIndex

int GetPasteIndex ( ) Stała;

Wartość zwracany

Indeks tablicy struktur OLEUIPASTEENTRY , który został wybrany przez użytkownika. Format, który odpowiada wybrany indeks powinien być używany, gdy wykonywanie operacji wklejania.

Uwagi

Pobiera wartość indeksu skojarzonego z wpisem użytkownika wybrany.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIPASTEENTRY strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówie&nie COlePasteSpecialDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePasteSpecialDialog::DoModal

Index