COlePasteSpecialDialog::GetIconicMetafile

HGLOBAL GetIconicMetafile ( ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do Metaplik zawierający ikoniczna aspekt zaznaczonego elementu, jeśli pole wyboru Wyświetl jako ikonę został wybrany, gdy okno dialogowe został zwolniony wybierając przycisk OK; inny sposób NULL.

Uwagi

Pobiera metapliku skojarzone z elementu wybranego przez użytkownika.

Omówie&nie COlePasteSpecialDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePasteSpecialDialog::GetDrawAspect, COlePasteSpecialDialog::DoModal

Index