COlePasteSpecialDialog::GetDrawAspect

DVASPECT GetDrawAspect ( ) Stała;

Wartość zwracany

Metody potrzebne do renderowania obiektu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli użytkownik wybrał opcję wyświetlania zaznaczonego elementu jako ikona. Wywołać tylko ta funkcja po DoModal zwraca IDOK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rysowania aspekt, zobacz struktura FORMATETC OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COlePasteSpecialDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePasteSpecialDialog::DoModal

Index