COlePasteSpecialDialog::DoModal

wirtualne int DoModal ( );

Wartość zwracany

Stan zaawansowania w oknie dialogowym. Jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe OLE Wklej specjalnie.

Jeśli chcesz zainicjować różnych formantów okna dialogowego ustawiając członków o strukturze m_ps , należy to zrobić, przed wywołaniem metody DoModal, ale po obiektu okna dialogowego jest konstruowana.

DoModal zwraca IDOK, można wywołać innych funkcji pobierania ustawień lub informacje wprowadzane przez użytkownika w oknie dialogowym.

Omówie&nie COlePasteSpecialDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject, COleDialog::GetLastError, CDialog::DoModal, COlePasteSpecialDialog::COlePasteSpecialDialog, COlePasteSpecialDialog::GetDrawAspect, COlePasteSpecialDialog::GetIconicMetafile, COlePasteSpecialDialog::GetPasteIndex, COlePasteSpecialDialog::GetSelectionType

Index