COlePasteSpecialDialog::AddStandardFormats

nieważne AddStandardFormats ( BOOL bEnableLink = TRUE );

Parametry

bEnableLink

Flaga, która określa, czy dodać CF_LINKSOURCE do listy formaty aplikacji można wkleić.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dodać następujący format schowka do listy formaty, które aplikacja może obsługiwać operacji wklejania specjalnego:

Formaty te są używane do obsługi osadzanie i łączenie.

Omówie&nie COlePasteSpecialDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COlePasteSpecialDialog::AddFormat

Index