Członkowie klasy COleObjectFactory

Budowa

COleObjectFactory Obiekt COleObjectFactory.

Operacje

Rejestr Rejestruje dany zakład obiektu OLE systemowej biblioteki DLL.
RegisterAll Rejestry wszystkich fabrykach obiektu aplikacji z OLE systemowej biblioteki DLL.
Cofnąć Odwołuje rejestracji tej fabryce obiektu OLE systemowej biblioteki DLL.
RevokeAll Odwołuje rejestracje fabryk obiektu aplikacji z systemu OLE biblioteki DLL.
UpdateRegistryAll Rejestry wszystkich fabrykach obiektu aplikacji z rejestrem systemu OLE.

Atrybuty

IsRegistered Wskazuje, czy fabryki obiektu jest zarejestrowany w systemie OLE biblioteki DLL.
Procedura GetClassID Zwraca OLE klasy identyfikatorów obiektów, tworzone przez dany zakład.

Overridables

OnCreateObject Wywoływany przez ram w celu utworzenia nowego obiektu typu tego zakładu.
UpdateRegistry Rejestruje dany zakład obiektu z rejestrem systemu OLE.
VerifyUserLicense Weryfikuje, że formant jest licencjonowany dla wykorzystania czasu projektowania.
GetLicenseKey Żąda unikatowy klucz z formantu DLL.
VerifyLicenseKey Sprawdza, czy klucz osadzone w formancie odpowiada klucz osadzone w kontenerze.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index