COleObjectFactory

Klasa COleObjectFactory implementuje Fabryczna klasa OLE, który tworzy obiektów OLE, takich jak serwery, obiekty automatyzacji i dokumenty.

Klasa COleObjectFactory zawiera funkcje składowe do wykonywania następujących funkcji:

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia obiektu, zobacz artykuły obiekty danych i źródeł danych (OLE) i obiekty danych i źródeł danych: tworzenie i zniszczenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji, zobacz artykuł rejestracji. Artykuły te są w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxdisp.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też COleTemplateServer

Index