COleObjectFactory::VerifyUserLicense

wirtualne BOOL VerifyUserLicense ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli licencja na czas projektowania jest ważny; inny sposób 0.

Uwagi

Weryfikuje licencji na czas projektowania dla formantu OLE.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  COleObjectFactory::VerifyLicenseKey, COleObjectFactory::GetLicenseKey

Index