COleObjectFactory::VerifyLicenseKey

wirtualne BOOL VerifyLicenseKey ( BSTR bstrKey );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli licencji jest ważny; inny sposób 0.

Parametry

bstrKey

BSTR przechowywania wersji kontenera ciągu licencji.

Uwagi

Ta funkcja weryfikuje, że kontener jest licencjonowane aby użyć formantu OLE. Domyślna wersja wywołuje GetLicenseKey Aby uzyskać kopię formantu licencji ciąg i porównuje ją z ciąg w bstrKey. Jeśli dwa ciągi są takie same, funkcja zwraca wartość różną od zera; w przeciwnym przypadku zwraca 0.

Można zastąpić tę funkcję do zapewnienia weryfikacji dostosowany licencji.

Funkcja VerifyUserLicense weryfikuje licencji czasu projektowania.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::VerifyUserLicense, COleObjectFactory::GetLicenseKey

Index