COleObjectFactory::UpdateRegistryAll

statyczne nieważne PASCAL UpdateRegistryAll ( );

Uwagi

Rejestry wszystkich fabrykach obiektu aplikacji z rejestrem systemu OLE. Ta funkcja jest zazwyczaj nazywana przez CWinApp::InitInstance , gdy aplikacja jest uruchomiona.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::Revoke, COleObjectFactory::Register, COleObjectFactory::UpdateRegistry, CWinApp::InitInstance

Index