COleObjectFactory::UpdateRegistry

nieważne UpdateRegistry ( LPCTSTR lpszProgID = NULL );

wirtualne nieważne UpdateRegistry ( BOOL bZarejestruj ) = 0;

Parametry

lpszProgID

Wskaźnik ciąg zawierający identyfikator programu czytelny dla człowieka, takich jak "Excel.Document.5."

bZarejestruj

Określa, czy klasa kontroli obiektu fabryki ma zostać zarejestrowany.

Uwagi

Wykonaj krótki rozmowy dwóch form dla tej funkcji:

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::Revoke, COleObjectFactory::Register, COleObjectFactory::UpdateRegistryAll, CWinApp::InitInstance

Index