COleObjectFactory::RevokeAll

statyczne nieważne PASCAL RevokeAll ( );

Uwagi

Odwołuje wszystkie rejestracje fabryk obiektu aplikacji z OLE systemowej biblioteki DLL. Ramach wymaga ta funkcja automatycznie, zanim aplikacja zakończy. Jeśli to konieczne, wywołać ją z przesłonięciem CWinApp::ExitInstance.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::Revoke, COleObjectFactory::RegisterAll, CWinApp::ExitInstance

Index