COleObjectFactory::Register

BOOL Zarejestrować ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zakład pomyślnie jest zarejestrowany; inny sposób 0.

Uwagi

Rejestruje dany zakład obiektu OLE systemowej biblioteki DLL. Ta funkcja jest zazwyczaj nazywana przez CWinApp::InitInstance , gdy aplikacja jest uruchomiona.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::Revoke, COleObjectFactory::RegisterAll, CWinApp::InitInstance

Index