COleObjectFactory::OnCreateObject

wirtualne CCmdTarget * OnCreateObject ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do utworzonego obiektu. To rzut wyjątek pamięci, jeśli nie udaje się.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu utworzenia nowego obiektu. Zastąpić tej funkcji do utworzenia obiektu z coś innego, niż CRuntimeClass przekazany do konstruktora.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::COleObjectFactory, CRuntimeClass

Index