COleObjectFactory::IsRegistered

BOOL IsRegistered ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zakład został zarejestrowany; inny sposób 0.

Uwagi

Zwraca wartość różną od zera, jeśli zakład jest zarejestrowany w systemie OLE biblioteki DLL.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::Register, COleObjectFactory::Revoke

Index