COleObjectFactory::GetLicenseKey

wirtualne BOOL GetLicenseKey ( DWORD dwReserved, BSTR *pbstrKey );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ciąg klucz licencji nie jest NULL; inny sposób 0.

Parametry

dwReserved

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.

pbstrKey

Wskaźnik BSTR , która będzie przechowywała klucza licencyjnego.

Uwagi

Żądania klucza licencyjnego unikatowy z formantu DLL i przechowuje je w BSTR wskazywanego przez pbstrKey.

Domyślna implementacja ta funkcja zwraca 0 i zapisuje nic w BSTR. Jeśli MFC ActiveX ControlWizard umożliwia tworzenie projektu, ControlWizard dostaw przesłonięciem, która pobiera klucz licencyjny formantu.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::VerifyUserLicense, COleObjectFactory::VerifyLicenseKey

Index