COleObjectFactory::GetClassID

REFCLSID Procedura GetClassID ( ) Stała;

Wartość zwracany

Odwołanie do Identyfikatora klasy OLE to fabrycznie reprezentuje.

Uwagi

Zwraca referencję do Identyfikatora klasy OLE reprezentuje dany zakład.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klucz CLSID w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleObjectFactory::COleObjectFactory

Index