COleObjectFactory::COleObjectFactory

COleObjectFactory ( REFCLSID klasy, CRuntimeClass * pRuntimeClass, BOOL bMultiInstance, LPCTSTR lpszProgID );

Parametry

identyfikator clsid

Odniesienie do Identyfikatora klasy OLE reprezentuje dany zakład obiektu.

pRuntimeClass

Wskaźnik do klasy run-time obiektami C++, którą dany zakład można utworzyć.

bMultiInstance

Wskazuje, czy pojedyncze wystąpienie aplikacji może obsługiwać wiele wystąpień. Jeśli TRUE, wiele wystąpień aplikacji są uruchamiane dla każdego żądania do tworzenia obiektu.

lpszProgID

Wskaźnik ciąg zawierający identyfikator werbalne programu, takich jak "Programu Microsoft Excel."

Uwagi

Obiekt COleObjectFactory , inicjuje go jako Fabryka niezarejestrowanych obiektów i dodaje ją do listy fabryk. Aby użyć obiektu, jednak trzeba zarejestrować go.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klucz CLSID w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleObjectFactory |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRuntimeClass

Index