Członkowie klasy COleMessageFilter

Budowa

COleMessageFilter Obiekt COleMessageFilter.

Operacje

Rejestr Rejestry filtr wiadomości z systemu OLE biblioteki DLL.
Cofnąć Odwołuje filtr wiadomość rejestracji w systemie OLE biblioteki DLL.
BeginBusyState Przełączenie aplikacji w stan Zajęty.
EndBusyState Kończy stan Zajęty aplikacji.
SetBusyReply Określa odpowiedź zajętą aplikację wywołanie OLE.
SetRetryReply Określa aplikacja wywołująca odpowiedzi zajętą aplikację.
SetMessagePendingDelay Określa, jak długo aplikacja oczekuje na odpowiedź na wywołanie OLE.
EnableBusyDialog Włącza i wyłącza oknie dialogowym, które pojawia się po nazwie aplikacja jest zajęta.
EnableNotRespondingDialog Włącza i wyłącza oknie dialogowym, które pojawia się, gdy nie odpowiada nazwie aplikacji.

Overridables

OnMessagePending Wywołana w ramach procesu wiadomości, gdy wywołanie OLE jest w toku.

Omówie&nie COleMessageFilter |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index