COleMessageFilter::SetBusyReply

nieważne SetBusyReply ( SERVERCALL nBusyReply );

Parametry

nBusyReply

Wartość wyliczenia SERVERCALL , który jest zdefiniowany w COMPOBJ.H. It może mieć jeden z następujących wartości:

Uwagi

Ta funkcja ustawia aplikacji „zajęty odpowiedź. ” Funkcje BeginBusyState i EndBusyState kontrolować stan Zajęty aplikacji.

Jeżeli aplikacji dokonano zajęty w wyniku wywołania BeginBusyState, odpowiada rozmowy z systemu OLE biblioteki DLL z wartością określony przez ostatnie ustawienia SetBusyReply. Aplikacja wywołująca używa zajęty odpowiedź, aby określić jaką akcję należy podjąć.

Domyślnie zajęty odpowiedź jest SERVERCALL_RETRYLATER. Odpowiedź ta powoduje, że aplikacja wywołująca ponowić próbę wywołania tak szybko, jak to możliwe.

Omówie&nie COleMessageFilter |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleMessageFilter::BeginBusyState, COleMessageFilter::EndBusyState

Index