COleMessageFilter::Revoke

nieważne Odwołać ( );

Uwagi

Cofa poprzednią rejestrację wykonywaną przez wywołanie do rejestru. Filtr wiadomości powinno zostać uchylone, zanim program zakończy.

Domyślnego filtru wiadomości, który jest tworzony i automatycznie zarejestrowany w ramach, jest również automatycznie anulowane.

Omówie&nie COleMessageFilter |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleMessageFilter::Register

Index