COleMessageFilter::Register

BOOL rejestru);

Wartość zwracany

Różną od zera w przypadku powodzenia; inny sposób 0.

Uwagi

Rejestry filtr wiadomości z OLE systemowej biblioteki DLL. Filtr wiadomości jest ignorowany, chyba że jest on zarejestrowany w systemie bibliotek DLL. zazwyczaj kod inicjowania aplikacji rejestruje filtr wiadomości aplikacji. Każdego innego filtru wiadomości, zarejestrowane przez aplikację powinno zostać uchylone, zanim program zakończy przez wywołanie odwołać.

W ramach domyślny komunikat filtr jest automatycznie zarejestrowany podczas inicjowania i odwołane po zakończeniu.

Omówie&nie COleMessageFilter |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleMessageFilter::Revoke

Index