COleMessageFilter::OnMessagePending

wirtualne BOOL OnMessagePending ( Stała MSG * pMsg );

Wartość zwracany

Różną od zera w przypadku powodzenia; inny sposób 0.

Parametry

pMsg

Wskaźnik oczekującą wiadomość.

Uwagi

Wywołana w ramach procesu wiadomości, gdy wywołanie OLE jest w toku.

Jeżeli aplikacji wywołującej jest oczekiwania na wywołanie do wypełnienia, ramy wywołuje OnMessagePending z wskaźnik oczekującą wiadomość. Domyślnie ramy wysyła komunikaty WM_PAINT , tak aby oknie aktualizacji może wystąpić podczas połączenia, która jest zbyt długi czas.

Należy zarejestrować filtru wiadomości o numer telefonu, aby zarejestrować przed może stać się aktywne.

Omówie&nie COleMessageFilter |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleMessageFilter::Register, AfxOleInit, CWinApp::InitInstance

Index