COleMessageFilter::EnableNotRespondingDialog

nieważne EnableNotRespondingDialog ( BOOL bEnableNotResponding = TRUE );

Parametry

bEnableNotResponding

Określa, czy okno "nie odpowiada" jest włączona.

Uwagi

Włącza i wyłącza "nie odpowiada" okno dialogowe, które jest wyświetlane, gdy oczekuje wiadomość klawiatury lub myszy podczas OLE został limit wywołań i wywołanie.

Omówie&nie COleMessageFilter |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleMessageFilter::EnableBusyDialog, COleMessageFilter::BeginBusyState, COleMessageFilter::SetBusyReply, COleBusyDialog

Index