COleMessageFilter::EnableBusyDialog

nieważne EnableBusyDialog ( BOOL bEnableBusy = TRUE );

Parametry

bEnableBusy

Określa, czy okno dialogowe „zajęty"jest włączona.

Uwagi

Włącza i wyłącza okno dialogowe zajęty, która jest wyowietlana, gdy opóźnienie wiadomości oczekujące wygasa (patrz SetRetryReply) w połączenie OLE.

Omówie&nie COleMessageFilter |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleMessageFilter::Enable&NotRespondingDialog, COleMessageFilter::BeginBusyState, COleMessageFilter::SetBusyReply, COleMessageFilter::SetRetryReply, COleBusyDialog

Index